انتخاب صفحه

تحلیل دو بعدی چرخ دنده در انسیس Ansys Workbench

بخش ها: 10
مدت زمان:  20 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2625
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در مکانیزم یک پرس دستی 2500 نیوتنی چرخ دنده ای وجود دارد که باید بتوان نیروی 2500N را منتقل کند. برای طراحی مکانیزم پرس باید گشتاور مورد نیاز چرخ دنده برای نیروی لازم بدانیم. چرخ دنده را بصورت دو بعدی و با مدل تنش صفحه ای با ضخامت mm12 حل می کنیم. برای محاسبه گشتاور چرخ-دنده، نیرو را اعمال خواهیم کرد سپس گشتاور را از حل به دست می آوریم. برای مقید کردن پرخ دنده به جای Fixed Support از قید Remote Displacement استفاده می کنیم پون در این نوع قید علاوه بر حرکت خطی امکان پرخش نیز وجود دارد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک سیالات.

افرادی که نیاز به حل به روش عددی دارند.

افرادی که مسائل را به روش مش بندی حل می کنند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با روش المان محدود

فهرست مطالب

◄تغییر واحد ها
◄تعیین ضخامت تحلیل
◄تعیین نوع اتصال
◄استفاده از Remote Pointe
◄استفاده از قید Remote Displacement
◄تعیین نوع چرخش
◄تعیین نوع نتایج خروجی
◄استفاده از Probe
◄استفاده از Moment Reaction
◄تعیین گشتاور مورد نیاز چرخ

گالری تصاویر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید