انتخاب صفحه

مدلسازی کشش و رها کردن در نرم افزار Ansys

مدت زمان:  35 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2580
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

مهمترین مبحث در یادگیری نرم افزار Ansys بحث مدلسازی است. در این آموزش می خواهیم حالت گذرا یک تیر در هنگام کشش و رها کردن را با هم بررسی کنیم. این کار به دو روش اعمال نیرو و اعمال قید جابجایی امکان پذیر است. ما هر دو روش را پیاده سازی می کنیم و کاربرد هر کدام را بررسی می کنیم. برای شبیه سازی درست باید تنظیمات Analysis setting به طور صحیح وارد شود تا حالت گذرا درست شبیه سازی شود. این نکته مهم به طور کامل تشریح شده است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک.

دانشجویان ارتعاشات.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با Ansys

فهرست مطالب

بخش اول:

35:00

◄ نحوه تغییر واحد در Design modeler
◄ نحوه متقارن سازی خطوط
◄ نحوه وارد کردن اندازه دقیق
◄ نحوه خم دادن به محل اتصال دو خط
◄ نحوه تغییر Geometry در دو تحلیل متقارن
◄ معرفی و نحوه تنظیمات Analysis setting
◄ توضیح درباره عملکرد تنظیم Initial time step
◄ توضیح درباره عملکرد تنظیم Minimum Time Step
◄ توضیح درباره عملکرد تنظیم Maximum Time Step
◄ نحوه اعمال Force با استفاده از Tabular
◄ نحوه نمایش نتایج به صورت گسسته و پیوسته
◄ نحوه اعمال Displacemet
◄ تفاوت اعمال نیرو و جابجایی در تحلیل
◄ تحلیل نتایج

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید