انتخاب صفحه

تحلیل حالت گذرا در اثر ضربه در Ansys

مدت زمان:  30 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2565
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

یکی از مهمترین تحلیل هایی که می توان در Ansys انجام داد تحلیل حالت گذرا است. در تحلیل حالت گذرا ما می خواهیم تغییرات جسم را بلافاصله بعد از اعمال نیرو، فشار و … مشاهده می کنیم همان طور که می دانید در Static Structure فقط حالت پایان نمایش می دهید و در روند تغییرات اعمالی نباید از آن استفاده کرد. این آموزش به گونه ای طراحی شده است که هر نوع جسمی را بتوان تحلیل حالت گذرا را در آن انجام داد ولی ما در این آموزش تحلیل را برروی یک قید انجام می دهیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با حالت گذرا

فهرست مطالب

بخش اول:

30:00

◄ نحوه تغییر واحد در Design modeler
◄ نحوه متقارن سازی خطوط
◄ نحوه وارد کردن اندازه دقیق
◄ نحوه خم دادن به محل اتصال دو خط
◄ نحوه تغییر Geometry در Project shematic
◄ نحوه اعمال قید Fixed Support
◄ نحوه چند تیکه کردن یک سطح به روش Extrude
◄ اعمال Force به سطح های دلخواه جدا شده
◄ نحوه کار با Tabular data برای اعمال نیرو و در زمان های خاص
◄ توضیح درباره عملکرد تنظیم Initial time step
◄ توضیح درباره عملکرد تنظیم Minimum Time Step
◄ توضیح درباره عملکرد تنظیم Maximum Time Step
◄ نحوه تنظیمات برای نمایش گسسته و پیوسته نتایج

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید