انتخاب صفحه

مدلسازی و تحلیل استاتیکی یک قید تقویتی در Ansys

مدت زمان:  30 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2535
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

همواره تحلیل استاتیکی قید تقویتی برای مهندسین مکانیک و عمران بسیار مهم بوده است. در این آموزش قصد داریم یک قید تقویتی را مدلسازی کنیم سپس وارد محیط تحلیل شویم. قید های ثابت را وارد می کنیم و نیرو و فشار را وارد می کنیم و نقاطی که نیاز به تقویت بیشتر و یا تغییر طراحی است را مشخص می کنیم

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک و عمران.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با Ansys

فهرست مطالب

بخش اول:

30:00

◄ نحوه ساخت یک مستطیل در وسط صفحه
◄ اندازه گیری
◄ سه بعدی سازی و Extrude
◄ تغییر زاویه دید و ادامه طراحی در صفحه دیگر
◄ ساخت پایه قید تقویتی
◄ نحوه اضافه کردن ماده Add Matrial
◄ نحوه اعمال قید ثابت Fixed Support
◄ نحوه استفاده از فیلتر های انتخاب
◄ اعمال نیرو به یک سطح خاص
◄ نحوه گزارش گیری
◄ دیدن نتایج به صورت گرافیکی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید