انتخاب صفحه

مدلسازی اتصال دو قطعه به یکدیگر در نرم افزار Ansys

مدت زمان:  18 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2520
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این آموزش ابتدا به مدلسازی اتصال چسبی و جوش خورده به هم می پردازیم. برای تعریف اتصال در Ansys نیاز است که ناحیه Connections را به درستی معرفی می کنیم و قید های مسئله را به طور صحیح وارد می کنیم. بعد از بررسی این نوع اتصال به مدلسازی حالت بدون اصطحکاک و با داشتن اصطحکاک البته با ضرایب معلوم خواهیم رفت

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک.

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با Ansys

فهرست مطالب

بخش اول:

18:00

◄ نحوه ساخت دو صفحه بر هم عمود با قطر خاص
◄ نحوه تنظیمات مربوط به ثابت سازی قسمت خاص
◄ نحوه اعمال نیرو به یک قسمت خاص
◄ نحوه تنظیمات مربوط به ناحیه تماس
◄ نحوه تنظیمات مربوط به اتصال جوش یا چسب
◄ نحوه تنظیمات مربوط به اتصال در حالت بدون اصطحکاک
◄ نحوه تنظیمات مربوط به اتصال در حالت با اصطحکاک و ضریب خاص
◄ توضیح در مورد انیمیشن در حالت اتصال دو قطعه به یکدیگر

گالری تصاویر

مدرس

گروه مدرسین

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید