انتخاب صفحه

آموزش تحلیل Modal و پاسخ هارمونی یک سیم تار در نرم افزار Ansys

مدت زمان:  20 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2505
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

امروزه نیاز به سازه هایی با وزن کم و استحکام بالا بیش از پیش احساس می شود. از طرفی باید طراحی ها به گونه ای باشد تا با اعمال فشار یا نیرو باعث به وجود آمدن تشدید در آنها نشود. جعبه ابزار Modal مدل های طبیعی و فرکانس های طبیعی را محاسبه می کند و جعبه ابزار Harmonic Response پاسخ هارمونیکی دو اثر نیرو و یا فشار را محاسبه می کند و با مقایسه با نتایج جعبه ابزار Modal می توانیم از پدیده تشدید جلوگیری کنیم. در این مثال می خواهیم یک سیم تار را در Ansys شبیه سازی کنیم و سپس تحلیل مودال و پاسخ فرکانسی را بر روی آن انجام دهیم

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک.

هر فردی که می خواهد فرکانس طبیعی و پاسخ هارمونیکی را در Ansys محاسبه کند.

پیش نیاز ها؟

آشنایی با Modal و پاسخ فرکانسی

فهرست مطالب

بخش اول: آشنایی با تحلیل مودال و پاسخ فرکانسی

20:00

◄ نحوه تنظیمات Ansys برای اتصال دو پروژه به یکدیگر
◄ نحوه تنظیمات مربوط به تغییر ساده و انتخاب آلومینیوم
◄ رسم تار گیتار با سطح مقطع دایره ای
◄ آشنایی با Cross Selection و تنظیمات مربوط به آن
◄ اعمال قید های Fixed Support بر روی Geometry
◄ نحوه تغییر ماده در Mechanical
◄ نحوه تغییر تعداد mod های پردازش
◄ نحوه پاسخ گیری تغییر حالت Deformation در حالت تحلیل مودال
◄ نحوه محاسبه فرکانس های طبیعی
◄ نحوه اعملا نیرو در پاسخ هارمونیکی Harmonic Response
◄ نحوه محاسبه پاسخ هارمونی و دیدن تغییر حالت
◄ نحوه گزارش گیری

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید