انتخاب صفحه

تحلیل خرپا در نرم افزار Ansys

بخش ها: 2
مدت زمان:  25 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2475
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

به دلیل اهمیت که تحلیل خرپا در مباحث استاتیکی دارد یک بخش جدا را برای مدلسازی و تحلیل خرپا در Ansys قائل شدیم. در این آموزش ابتدا تکنیک نقطه گذاری فضایی برای مدل کردن سازه را بررسی می کنیم. سپس نقطه ها را به هم وصل می کنیم و cross selection را به خطوط رسم شده نسبت می دهیم که می تواند دایره ای یا مربعی T شکل یا L شکل باشد. بعد از تمام شدن مدل سازی در design modeler وارد بخش Mechanical و تحلیل شکل می شویم. نحوه مدل سازی پایه ها و وارد کردن نیرو و فشار با جهت دلخواه را بررسی می کنیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک و عمران.

پیش نیاز ها؟

آشنایی با مباحث استاتیک

فهرست مطالب

بخش اول: مدل سازی

10:00

◄ استفاده از تکنیک نقطه گذاری فضایی
◄ نحوه اتصال نقاط به هم
◄ طراحی یک Cross Selection
◄ نحوه مربوط کردن Cross Selection به مدل

بخش دوم: تحلیل در Mechanical

14:00

◄ اعمال Fixed Support
◄ اعمال Line Pressure
◄ نحوه اعمال Simply Supported
◄ بررسی نتایح
◄ دیدن نتایج به صورت انیمیشن

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید