انتخاب صفحه

مدلسازی تمرکز تنش در نرم افزار Ansys

بخش ها: 4
مدت زمان:  20 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN2445
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

یکی از مباحث مهم در طراحی قطعات توجه به تمرکز تنش در آنها است. تحلیل این پدیده در نرم افزار Ansys به راحتی انجام می پذیرد. ما در این آموزش تمرکز بر روی این موضوع هست. این پدیده از حجم هایی که سطح آنها تغییرات ناگهانی دارد بهتر دیده می شود. برای پیدا کردن تمرکز تنش نیاز هست که متوسط تنش بر روی المان ها و حداکثر تنش در ابتدا محاسبه شود. ما در ابتدا یک جسم که تغییر 90 درجه در سطح دارد و مدلسازی و تحلیل می کنیم سپس همین جسم را با تغییر سطح ربع دایره مورد بررسی قرار می دهیم تاثیر نقطه تمرکز تنش را مشاهده کنیم. یک تکنیک لازم برای تحلیل نقطه تمرکز تنش افزایش مش بندی در این نقطه هست. برای درک بهتر همین مسئله با افزایش تعداد گره های مش بندی تحلیل شده است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک .

پیش نیاز ها؟

آشنایی با نرم افزار Ansys

فهرست مطالب

بخش اول: رسم شکل در Design Modeler

6:30

◄ نحوه رسم خطوط افقی و عمودی
◄ اندازه گذاری بر روی خطوط اضافه
◄ نحوه حذف خطوط اضافه
◄ نحوه تبدیل به سطح به حجم با عمق خاص

بخش دوم: تحلیل در Mechanical

6:30

◄ نحوه انتخاب یک سطح از حجم و اعمال قید ثابت بودن به آن
◄ نحوه انتخاب یک سطح از حجم و اعمال نیرو ramp به آن
◄ نحوه مشاهده تنش میانگین بر روی المان ها
◄ نحوه مشاهده تنش Unaveraged
◄ نحوه مشاهده تغییر حالت جسم

بخش سوم: تغییر جسم برای تغییر نقطه متمرکز شده مشاهده نتایج با تغییر هندسه

3:30

◄ تغییر جسم برای تغییر نقطه متمرکز شده مشاهده نتایج با تغییر هندسه

بخش چهارم: تغییر مش بندی و ریز تر کردن مش بندی در نقطه تمرکز تنش

3:30

◄ تغییر مش بندی و ریز تر کردن مش بندی در نقطه تمرکز تنش

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید