انتخاب صفحه

مدلسازی تحلیل کشش و تغییر فرم یک سه پره در نرم افزار Ansys

بخش ها: 2
مدت زمان: 17 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: ARN1430
فروشنده آموزش : AnsysFile.ir

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در قسمت اول آموزش بر روی طراحی حجم های منتظم تمرکز کرده ایم. بعد از ساخت یک مثلث متساوی الاضلاع به وسیله کمان های مساوی قسمت هایی از شکل را حذف می کنیم. سپس از دستور پرکاربرد offset برای ساخت قسمت داخلی استفاده می کنیم. سپس وارد Mechanical شده تغییرات مکانی و تحلیل استرس را انجام می دهیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین مکانیک .

پیش نیاز ها؟

آشنایی کلی با نرم افزار Ansys

فهرست مطالب

بخش اول: رسم شکل در Design Modeler

7:00

◄ نحوه رسم خط با شیب
◄ نحوه مساوی کردن خطوط بر اساس یک خط مبنا
◄ رسم کمان
◄ نحوه مساوی کردن کمان ها بر اساس یک کمان مبنا
◄ حذف خطوط اضافه
◄ رسم خطوط مشابه با یک سطح به وسیله Offset
◄ خم زدن محل اتصال خطوط
◄ سه بعدی سازی

بخش دوم: تحلیل در Mechanical

9:30

◄ نحوه اتصال پروژه ها به هم
◄ محل تفییر آلیاژ سازه
◄ المان بندی (Mesh)
◄ نحوه وارد کردن نیرو به سطح دلخواه جسم
◄ نحوه وارد کردن تنظیمات برای دیدن نتایج مربوط به تغییر حالت
◄ نحوه وارد کردن تنظیمات برای دیدن نتایج مربوط به استرس

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید