انتخاب صفحه

آموزش تحلیل زلزله سد بتنی در ABAQUS

سطح: پیشرفته
مدرس: دکتر رضا خرم آبادی
نام فایل: ARK1530
فروشنده آموزش : AbaqusFile.ir

دکتر رضا خرم آبادی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

فشارهای هيدروديناميكی موثر بر وجه بالادست سدهای بتنی تحت اثر زلزله يكی از پارامترها بسيار مهم در طراحی و ارزيابی ايمنی اين سازه ها در مناطق زلزله خيز می باشد. تعيين فشارهای هيدروديناميكی به دليل تفاوت رفتاری آب مخزن سد با مصالح تشكيل دهنده جسم سد باعث پيچيدگی تحليل سيستم های سد-مخزن نسبت به سازه های متعارف تحت بار زلزله می گردد. بدليل اين پيچيدگی، فرمول بندی های متفاوتی جهت مدل نمودن سيستم سد-مخزن تحت بارهای ديناميكی نظير زلزله توسط محققين ارايه گرديده که در این آموزش به طور کامل توضیح داده خواهد شد.
1-در این آموزش با شبیه‌سازی سد بتنی و خواص damping آن آشنا خواهید شد.
2-همچنین با شبیه‌سازی زلزله در محیط KEYWORDS آشنا خواهید شد.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک و عمران

پژوهشگرانی که در زمینه سدها فعالیت می کنند

فهرست مطالب

آموزش تحلیل زلزله سد بتنی در ABAQUS

◄ ایجاد هندسه سد
◄ ایجاد جنس و اختصاص آن
◄ پارتیشن بندی مناسب
◄ ایجاد بار زلزله ای با استفاده از دامنه های مورد نظر و اعمال تغییرات مورد نیاز در محیط keywords
◄ تحلیل و بررسی نتایج

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید