انتخاب صفحه

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون گسترده در نرم افزار ABAQUS

سطح: پیشرفته
مدرس: مهندس سید حسین حاجی آبادی
نام فایل: ahh1130
فروشنده آموزش : AbaqusFile.ir

مهندس سید حسین حاجی آبادی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

از جمله روش هاي متداول تحليل ديناميكي سازه ها اينكه يا خاك زير شالوده صلب در نظر گرفته شده و از انعطاف پذيري آن در تعيين پاسخ سازه صرفنظر مي گردد و يا به اين صورت كه حركت ميدان آزاد در ساختگاه تعيين شده و سپس حركت به دست آمده به پاي سازه اعمال مي شود. در هر دو روش از اندركنش خاك و سازه صرفنظر مي شود، حال آن كه چنانچه سازه بر خاكي نرم يا نسبتاً نرم واقع شده باشد، وضعيت كاملاً متفاوت است. به عبارت ديگر در هنگام وقوع زلزله رفتار غير خطي زمين و پديده اندركنش خاك- سازه، منجر به پاسخي از سازه مي شود كه مي تواند كاملاً متفاوت از پاسخ يك سازه با پاي صلب و فقط تحت اثر حركت ميدان آزاد زمين باشد.
مطالعات انجام شده توسط محققين مختلف و مدارك مستند عيني در مكان هاي مختلف دنيا ، نشان داده است كه رفتار غير خطي خاك زمين ساختگاه و پديده اندركنش خاك- سازه مي تواند عليرغم افزايش ميرايي، به افزايش پاسخ سازه بيانجامد و باعث افزايش نيروهاي لرزه اي وارد به سازه شود.
در این آموزش سعی بر آن است که به کمک نرم افزار آباکوس اندرکنش خاک با یک فونداسیون گسترده رو شبیه سازی کرده و تاثیر این پارامترها رو بر پاسخ های لرزه ای سیستم تحت اثر شتاب نگاشت السنترو مورد بررسی قرار دهیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران

مهندسین طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته عمران

فهرست مطالب

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون گسترده

◄ ایجاد پارتهای مختلف جهت مدلسازی اندرکنش خاک و سازه
◄ مونتاژ و تعریف استپ مناسب جهت اعمال نیروی زلزله
◄ تعریف ویژگی های اندرکنش خاک و سازه و اعمال آن بر سازه
◄ تعریف شتاب نگاشت زلزله و نحوه اعمال آن بر سازه
◄ مش بندی پارت ها با المان و تکنیک مناسب
◄ بررسی نتایج و خروجی های مورد نظر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید