انتخاب صفحه

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون منفرد با نرم افزار ABAQUS

سطح: پیشرفته
مدرس: مهندس سید حسین حاجی آبادی
نام فایل: ahh1115
فروشنده آموزش : AbaqusFile.ir

مهندس سید حسین حاجی آبادی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

همانطور که اطلاع دارید در حالت کلی پاسخ دینامیکی سازه متاثر از حرکت لایه های خاک زیرین و از طرف دیگر پاسخ یا رفتار تنش-تغییرشکل لایه های خاک زیرین، تحت تاثیر حرکت سازه است. این پدیده اصطلاحا به اندرکنش خاک و سازه مشهور است. بسته به عوامل مختلفی چون مشخصات مکانیکی زمین، اثرات اندرکنش خاک و سازه می تواند با اهمیت و یا قابل صرف نظر کردن باشد. تاثیر پدیده اندرکنش بر روی واکنش سازه ممکن است در مقایسه با واکنش سازه واقع بر تکیه گاه صلب بصورت کاهنده و تقلیل دهنده و یا بصورت افزاینده و تقویت کننده باشد. اندرکنش خاک و سازه رفتار لرزه ای سازه ها را از جنبه-های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد که از آن جمله می توان به کاهش فرکانس طبیعی سیستم، افزایش میرایی، افزایش تغییرمکان های جانبی و هم چنین کاهش در برش پایه اشاره کرد.
در این آموزش سعی بر آن است که به کمک نرم افزار آباکوس اندرکنش خاک با یک فونداسیون منفرد رو شبیه سازی کرده و تاثیر این پارامتر را بر پاسخ های لرزه ای سیستم تحت اثر شتاب نگاشت السنترو مورد بررسی قرار دهیم.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین عمران

مهندسین طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته عمران

فهرست مطالب

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون منفرد

◄ تعریف اندرکنش خاک و سازه
◄ ایجاد پارت¬های مختلف جهت مدلسازی اندرکنش خاک و سازه
◄ مونتاژ و تعریف استپ مناسب جهت اعمال نیروی زلزله
◄ مش بندی و انتخاب المان و تکنیک مناسب مدلسازی در هر پارت
◄ مرج کردن تمامی مدل و ایجاد قید MPC بین لایه­های مختلف پارت خاک
◄ تعریف شتاب نگاشت زلزله و نحوه اعمال آن بر سازه
◄ بررسی نتایج و خروجی های مورد نظر

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید