انتخاب صفحه

کاویتاسیون در پمپ گریز از مرگز در CFX

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 10 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9621″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

هدف این پروژه آموزش ایجاد کاویتاسیون در یک پمپ گریز از مرکز می باشد که استفاده از دامنه چرخشی (Rotation Domain) و مدل کاویتاسیون (Cavitation Model) را در بر می گیرد. مسأله شامل پمپی با 5 تيغه گریز از مرکز می باشد و با سرعت rpm 2160 میچرخد. سیال عامل آب و جریان به صورت پایا و تراکم ناپذیر فرض می شود. به دلیل چرخش تناوبی فقط یکی از تیغه های گذر مدل خواهد شد. میدان جریان اولیه بدون کاویتاسیون حل خواهد شد.