انتخاب صفحه

مطالعه دما و تهویه یک اتاق در CFX

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 37 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][/restrict]

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این مثال به تأثیر کامپیوتر و کاربران در توزیع دمای محل کار خواهیم پرداخت. در مرحله اول جریان هوا از طریق کانال های هوای شبیه سازی شده تأمین خواهد شد و از شرایط مجرای خروجی برای به کارگیری شرایط ورودی استفاده خواهد شد. هر چند هر دو جزء می توانند با هم مورد بررسی قرار گیرند، ولی جداسازی اجزا این امکان را به ما میدهد تا تنظیمات متفاوتی که در ارتباط با اتاق صورت می پذیرد از حل مجدد جریان موجود در مجرا جلوگیری کند.